Notă de informare generală
cu privire la prelucrarea datelor personale

S.C. REPLAY FILM SRL cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Mihai Bravu, nr. 192, Bloc 204, Scara A, Etaj 8, Ap.31inregistrat la Registrul Comertului cu numarul J40/4572/03.04.2018, Cod unic de inregistrare nr. 39132384, având contul curent nr. RO92 INGB 0000 9999 0780 1547, deschis la ING BANK , prin reprezentantul legal Cristian Vasilescu, in calitate de Administrator, numit in continuare (”Replay Film SRL” sau ”Societatea”), dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de către Societate în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor („GDPR”) și legislația națională în vigoare.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ”Replay Film SRL” și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin, întrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).

Această Notă de Informare tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

1. Detaliile noastre de contact;
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
3. Temeiurile care justifică prelucrările noastre;
4. Scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;
5. Persoanele către divulgăm datele;
6. Perioada pentru care stocăm datele și securitatea prelucrării acestora;
7. Drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
8. Politica de cookie-uri;
9. Consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;
10. Modificare și actualizarea prezentei Note de informare.

1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia, iar noi vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Datele noastre de contact:

Denumire completă: REPLAY FILM S.R.L.
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 2, Str. Mihai Bravu, nr.192, bloc 204, scara A, etaj 8, Ap.31
Număr de telefon: 072525312
Adresă de email: [email protected]

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal):
Prenume și Nume: Cristian Vasilescu
Adresă corespondență: Bucureşti Sectorul 2, Str. Mihai Bravu, nr.192, bloc 204, scara A, etaj 8, Ap.31
Adresă de email: [email protected]

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

  • Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

1.Detalii personale: nume; prenume; număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, informații din actul dumneavoastră de identitate;
2. Date privind imaginea: imagini, fotografii/înregistrări video;
3. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte/înregistrarea unei rezervări cu privire la serviciil noastre;
4. Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar bancar/ cod IBAN;
5. Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

1.Solicitați/cumpărați sau utilizați oricare din serviciile și produsele noastre;
2. În vederea încheierii/executării unui contract;
3. Ne contactați prin diverse canale (e-mail, telefon, facebook etc.) pentru a solicita informații în legătură cu serviciile/produsele noastre;
4. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
5. În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: avocați, consultanți, contabili, etc.;
6. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
7. Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri de mai jos.
8. Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, angajații dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această Notă de informare cu privire la modul în care Replay Film S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal.

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

3.TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

”Replay Film S.R.L.” va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:

1.Încheierea sau executarea contractului cu dvs. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile/produsele noastre).
2. Consimțământul pe care îl acordați. De exemplu în ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.
3. Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile.
4. Interesul nostru legitim. De exemplu în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre, dar și în scop de marketing, pentru promovarea serviciilor noastre pe rețelele de socializare și pe site-ul Societății, prin publicare și distribuirea imaginilor dumneavoastră, luând în considerare așteptările dumneavoastră rezonabile atunci când participați în cadrul unui eveniment în cadrul cărui cunoașteți că se desfășoară activități foto-video.
5. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanta. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru.

4. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

1.Pentru prestarea serviciilor noastre. Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii de tip foto-video în cadrul evenimentelor sociale.
2. Facturare și relații cu clienții. Pentru a vă factura achiziționarea serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata, pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre;
3. Comunicări de marketing/Promovarea serviciilor. În măsura în care v-ați dat consimțământul vă vom ține la curent prin orice mijloace (de exemplu, e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) privind noutăţile referitoare la serviciile disponibile, oferte cu privire la acestea, abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa. Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment pe web site-ul nostru http://videomat.ro sau folosind detaliile de contact din secţiunea ”Cum ne puteți contacta” de mai sus. Totodată, atunci când este interesul nostru legitim, vom prelucra datele dumneavoastră (imagini foto/video) pentru promovarea serviciilor noastre prin publicarea/distribuirea acestora pe site-ul Societății precum și pe site-urile de socializare.
4. Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem. În acest scop, vom prelucra în principal date privind de exemplu: adresa IP; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;
5. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare (de ex.comunicările, raportările către administrația finanțelor pblice), ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
6. Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul Societății – videomat.ro , gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc.

5. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

A. Transferul în cadrul Societății

 

În vederea respectării principiului referitor la o prelucrare echitabilă, utilizând un mod ce asigură securitatea adecvată a acestora, în conformitate cu obligația Societății de a lua măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este permis numai acelor angajaţi din cadrul Societății cărora le sunt necesare în vederea prelucrării în scopurile precizate anterior ex. prelucrarea, stocarea, comunicarea/transmiterea fișierelor de tip foto-video.
Toate aceste persoane sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate, urmând a fi trase la răspundere în cazul în care nu tratează protecția datelor cu caracter personal cu maximă seriozitate.

B. Transferul datelor către terți

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, unor terți cum ar fi contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, inclusiv parteneri contractuali – furnizori de servicii din state terțe ai noștri, cum ar fi: Amazon Web Services, Inc., Instagram, Facebook, Adobe Systems Software Ireland Ltd, Google Ireland Limited, Linod LLC, Sendgrid, Twilio, Inc., Wix Inc., Breezesys, Photo Booth Solutions, LLC, Dropbox Inc, care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați. Aceștia vor fi obligați prin lege (fie dispoziții imperative ale legislației interne, fie de ex. dispoziții din cadrul acordului privind Scutul de confidențialitate UE-SUA) sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră și să asigure un nivel adevcat de securitate a acestora de ex: diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi serviciile de contabilitate, cele privind stocarea fișierelor pe servere externe ale partenerilor noștri contractuali ex : Dropbox Inc. etc., platforma fișierelor stocate, etc. ). În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a realiza siguranța documentelor de ex. prin folosirea serverelor de stocare, degrevarea activității noastre.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în situația transferurilor de date către state din afara SEE (ex. stocarea imaginilor pe serverele externe ale partenerilor contractuali) ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice (ANAF), sau către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru.
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

6.CÂT ȘI CUM VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și ”Replay Film S.R.L.”, plus o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele altor companii specializate în arhivarea electronică. În prelucrarea datelor dumneavoastră Societatea folosește platforme și aplicații specializate de trimitere a fișierelor stocate.

Pentru aceasta ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societății noastre cu ar fi: monitorizarea sistemelor, aplicațiilor IT prin mijloace tehnice și sisteme de semnalizare (inclusiv firewalluri, protocoale de internet, fișiere de acces e-mail etc.), utilizarea parolelor personale pentru accesarea bazei de date etc. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.
Dacă aveți motive să credeți că interacţiunea cu noi nu mai este sigură, înştiinţați-ne imediat, conform secţiunii „Cum ne puteți contacta” de mai sus.

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

(I) Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

(II) Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(III) Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

(IV) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. ”Replay Film S.R.L.” urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
• vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
• datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:
• pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
• pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
• în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept .

(V) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:
• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
• prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept , sau
• vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(VI) Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstante, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

(VII) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul în anumite circumstante  de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(VIII) Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

(IX) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;
Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602;
E-mail: [email protected]

(X) Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: [email protected]

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

8. COOKIE-URI

8.1. Ce sunt și de ce folosim cookie-uri ?

La fel ca majoritatea site-urilor de internet, www.videomat.ro folosește cookie-uri. Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-ul www.videomat.ro, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați:

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

8.2. Ce cookie-uri folosim?

Site-ul www.videomat.ro , utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului.

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Atenție! Blocarea modulelor cookies poate să conducă la afișarea incorectă a unor pagini de Internet.

9. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile noastre care v-ar putea interesa.

10. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.
Această versiune intră în vigoare la 1 Ianuarie 2020.

SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă Persoană împuternicită?

Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Ce înseamnă Persoană vizată?

Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Care este Autoritatea de Supraveghere?

O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

This site uses cookies.
Please read carefully the information below.
This website uses own and third parties cookies to provide a better visitor experience and navigation tailored to the needs and interest of each visitor.

What is a cookie?

Cookies are small text files that are sent to your computer when you visit a Web site. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that cookie. Cookies act as a registration for a website that allows your computer to remember visits to our site. Cookies may also register your preferences, improve user experience, and can filter out visible ads relevant to you.

What are the cookies used on this site? Performance cookies / analytical

Some cookies on our site collects information about how visitors use our site, such as pages visited most often, error messages that appear on web pages etc. These cookies do not collect information that identifies visitors. All information about these cookies are collected and aggregated and remain confidential. They are only used to improve how our site works.

Our site uses Google Analytics cookies. The information collected by these cookies are transferred and stored by Google on its servers, in accordance with its privacy practices. Google uses information collected to assess how the website is used to achieve the reports on the activity of the site (for its operator) and to provide other services related to work on site and Internet use. The IP address sent to Google Analytics by your browser is not consolidated with other data from Google. You can block the use of files “cookies” using your browser software and also can prevent the recording and processing data on the use of our website by Google based cookies (including your IP address) by downloading and installing plug-in available at the link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. You can find more information about the terms of use and data protection here: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=2

Essential Cookies

These cookies are necessary for the proper functioning of a website. Some sites use a facility for language retention (RO / EN), without which there would be possible to move from one section to another site in that language. This feature is temporary and lasts as long as you are on the site.

Social Networking Plugins

Our services make use of social networking plugins (“Plugins”). When using a service that contains plugins, information can be transferred directly from your device to your social network. We have no influence on the data collected by the Plugin. If you are logged into the social network website, your use of our service can be referenced by your social network account. If you interact with plugins, for example, clicking on “Like”, “Follow” or “Share” or enter a comment, the information may automatically appear in your social networking profile. Even if you are logged in to your social network, your plugins transmits the IP address to the social network operators. Please consider this when using web pages. For information about the operators of social networking sites used in services plugin our (“operators”), please see below:

Operators of plugins used in our services

If you are a member of one or more of the following social networks and do not want the operator to connect the data concerning your use of our services with your membership data already stored by the Operator, please click on Social network before using our services.

Facebook

Operator Data: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). For more information visit Facebook’s privacy policy by accessing: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn

Operator data: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). For more information visit http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv to access LinkedIn Privacy Policy.

Tips for safe surfing and responsible, based on cookies.

Currently, cookies are found in almost all sites in order to deliver their particular experiences tailored to specific visitors. Disabling cookies will not allow the user to access all information resources found on a particular website. For this reason, some tips worth considering, as follows:

  • Customize your browser settings regarding cookies to reflect a comfortable level of security using cookies.
  • If you do not mind cookies and you are the only person who is using the computer, you can set long-term expiration storage of browsing history and personal access data.
  • If you share access to your computer with someone else, you can consider your browser setting to delete individual browsing data every time you close your browser. This is an option to access sites that place cookies and delete any information from visitors after browsing session closes.
  • Install and update your anti-spyware software constantly. Many applications of detection and prevention of spyware include detection of attack sites, preventing the browser to access websites that may or exploit browser vulnerabilities to download malicious software.

How do I turn off cookies?

Disabling and denial to accept cookies can make certain websites visited impassable or difficult to use. Also refusing to accept cookies does not mean you will not receive / view online advertising. The browser can be set so that cookies will not be accepted or to be accepted at a particular site.

All modern browsers offer the possibility to change the setting of cookies. These settings typically found in the “Options” menu or “preferences” of your browser ; If you do not see these settings, go to the “help” of the browser.

Below are links for managing cookies when using the following browsers: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari and Opera

Cookie settings in Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Cookie settings in Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookie settings in Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Cookie settings in Safari:
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US

Cookie settings in Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/

You can read more about cookies at: https://www.apti.ro/cookies/
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/all_about_cookies.asp


Termeni și Condiții
Politică Confidențialitate
Email: [email protected]
Telefon: 0725.285.312
©2022 Videomat. Toate drepturile rezervate.

 

Dezvoltare web – ROcreativ.com

<

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?